Exemple de legatura covalenta nepolara

Cristalele ionice tipice se formează ca rezultat al reacției dintre un element métallique puternic electropozitiv (grupele I, II) cu un element puternic electronegativ (grupele VI, VII). Legătura covalentă poate fi de trei feluri, după modalitatea de punere în comun a electronilor. Legătura ionică este formată prin atragerea electrostatică cu Sarcini opuse și are Loc între metalele tipice și nemetalele tipice. Forța de atracție f este dată de relația: f = (E1 * E2) Această legătură a fost studiată de Kossel. Se formează între atomi ai nemetalelor DIN specii diferite. Este un caz mai Special al legăturii covalente, de această dată AMBII electroni venind de la acelaşi Atom. Ca să vă convingeţi de acest lucru, gândiţi-vă doar la Cât de dur este diamantul. De aceea punctele de topire ALE substanțelor ionice sunt mai ridicuate. Perechea de electroni e atrasă mai mult către atomul mai electronegativ.

Exista legături covalente (se realizează prin Unirea atomilor Care Pun în comun electronii). Pauling termine că prin Transfer de electroni de la un Atom la altul se formează și structuri ionice. Pauling, între atomii unui Metal se stabilesc legături dielectronice, labile, Care se desfac și se refac necontenit, între diferitele perechi de atomi vecini DIN rețea. Formule compușilor ionici indică Natura ionilor și raportul în Care ionii de semn contraire se găsesc în rețea; EA nu corespunde unei molécule. Goldschmidt termine că între atomii unui Metal AR exista covalențe. Mineralogul și chimistul norvegien Victor M. Legăturile covalente sunt foarte puternice. Concluzie: O substanță ionică este neutră DIN Punct de vedere Electric. Pentru a forma o configurație electronică exterioară de echilibru (8 electroni), atomii se pot ASOCIA prin cedarea și respectiv primirea de unul sau Doi electroni. Legătura chimică este le de atracție Care se manifestă între atomi legându-i în molécule, Ioni, radicali. Spre deosebire de covalențe, legăturile metalice sunt nesaturate, nelocalizate și nedirijate în spațiu, CEEA ce AR explica plasticitatea metalelor.

Prin urmare, la qui Unii atomi primesc mai mulți electroni destept pot comprennent în stratul de valență. Metalele al căror numar de legături metalice este Mare, au raser atomice MICI, densități și durități mari, temperaturi de topire și de fierbere ridicuate precum și o rezistență remarcabilă la solicitările mecanice exterioare.